Tagasi

Erakorraline proportsionaalne käendus riiklikult olulistele projektidele

Teenuse pakkumine on lõpetatud alates 31.12.2020.

Käenduse eesmärk on võimaldada riiklikult olulistele projektidele uut finantseeringut COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.

Riiklikult olulistele projektidele mõeldud laenukäenduse taotlemine

1

Ettevõtja pöördub laenutaotlusega panka

2

Pank esitab KredExile käendustaotluse läbi eKredExi

3

KredEx kontrollib nõutud dokumentide olemasolu ja esialgset teenusetingimustele vastavust

4

Nõutud dokumentide olemasolul küsib KredEx Vabariigi Valitsuselt eelhinnangut taotluse menetlemise otstarbekusele riiklikult olulise projektina

5

Vabariigi Valitsuse positiivse eelhinnangu korral menetleb KredEx ettevõtja taotlust põhjalikult

6

Taotlus läbib KredExi otsustusorganid ning saadetakse kinnitamiseks Vabariigi Valitsusele

7

Vabariigi Valitsuse positiivse otsuse korral asutakse lepingutingimusi läbi rääkima.

  • Vajadusel kooskõlastatakse lepingutingimuste muudatused KredExi otsustusorganites
8

Sõlmitakse laenuleping

9

Peale tagatiste ja eeltingimuste täitmist, makstakse laenumakse ettevõtjale vastavalt taotlusele välja.

Peamised tingimused

  • Ettevõtja ei olnud raskustes olev ettevõtja 31.12.2019 seisuga
  • Käendus alates 10 miljonist eurost ettevõtja kohta, maksimaalselt 90% tagatavast laenust
  • Käendatava laenu intressimäär ei või olla kõrgem kui 6 kuu Euribor + 5% aastas ja lepingutasu kõrgem kui 1% käendatava laenu summast
  • Laenutaotleja ja temaga seotud ettevõtjate grupi ettevõtted on esitanud kõik maksudeklaratsioonid ja nõutud majandusaasta aruanded
  • Laenutaotleja 2019. aastal lõppenud majandusaasta kinnitatud aruande audiitori otsus on märkustetaLaenutaotlejal ja temaga seotud ettevõtjate grupil puuduvad riiklike maksude maksuvõlad või on need ajatatud
  • Laenutaotlejal ja temaga seotud ettevõtjate grupil puuduvad krediidi- ja finantseerimisasutustele ületähtajalised võlgnevused
  • Kinnisvara arendamise projekti saab riiklikult olulise projektina käsitleda eeldusel, et projekt hõlmab vähemalt 10 000 ruutmeetrit mitteeluruumide arendamist ja on Ehitusregistris tähistatud pooleliolevana seisuga 12.03.2020
  • Ettevõtja on olulise mõjuga kogu Eesti majandusele, majandussektorile või regioonile ning ilma finantsinstrumenti rakendamata võivad suure tõenäosusega kaasneda negatiivsed sotsiaalsed tagajärjed või turutõrked

Taotlemine

Erakorralise käenduse kasutamiseks pöördu panka

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.