Tagasi

Erakorraline väikelaenu käendus

Erakorralise proportsionaalse väikelaenu käenduse eesmärgiks on võimaldada ettevõtjatele uut finantseeringut COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.

Erakorralise laenukäenduse taotlemine

1

Ettevõtja pöördub laenu saamiseks panka

2

Pank teeb otsuse iseseisvalt vastavalt pangale antud volitusele

3

Pank väljastab ettevõtjale laenu

Peamised tingimused

  • Ettevõtja ei olnud raskustes olev ettevõtja 31.12.2019 või käenduse taotlemise seisuga
  • Käenduse määr kuni 100% tagatavast laenust, kuid mitte rohkem kui 150 000 eurot ettevõtja kohta.
  • Käendatava laenu intressimäär ei või olla kõrgem kui 6 kuu Euribor + 4% aastas ja lepingutasu rohkem kui 150 eurot
  • Finantseerimiskulude toetus on 2% laenusummast laenulepingute puhul, mille kestus on vähemalt 12 kuud. Juhul, kui laenulepingu kestus on lühem kui 12 kuud, siis väheneb toetus vastavalt proportsioonile, mille võrra laenuleping on lühem kui 12 kuud. Laenusaaja saab laenulepingust tulenevate finantseerimiskulude toetust tingimusel, et laen on osaliselt või täielikult välja makstud hiljemalt 30.11.2021
  • Prognoositav intressi kandvate kohustuste ja EBITDA suhe koos taotletava laenuga 2018. või 2019. aastal lõppenud majandusaasta kinnitatud aruande EBITDA alusel väiksem kui 7
  • Laenu taotlemise hetkeks on tähtajaks esitatud kõik maksudeklaratsioonid ja nõutud majandusaasta aruanded
  • 12. märtsi 2020 seisuga pole krediidiasutustele üle tähtajalisi ajatamata võlgnevusi ja riiklike maksude maksuvõlgasid või on need ajatatud
  • Erakorralise käendusega tagatavad laenud on kokku piiratud summaga, mis ei ületa ettevõtja 2019 majandusaasta kahekordset palgakulu koos sotsiaalmaksuga või 25% ettevõtja käibest
  • Panga või liisinguandja laenu refinantseerimine on lubatud ainult juhul kui refinantseeritava laenu leping on sõlmitud pärast 12.03.2020 ja sellel on kehtiv KredExi käendus

Käenduse taotluseid võetakse vastu kuni 30.11.2021

Taotlemine

Erakorralise käenduse kasutamiseks pöördu panka

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.